Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe i kursy w roku akademickim 2023/2024

Dzięki współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi czy trzecim sektorem, uczestnicy wybranych kierunków mogą skorzystać z dofinansowań lub całkowitego pokrycia kosztów studiów.
Studia podyplomowe dla nauczycieli i administracji.

Dla nauczycieli...

Studia podyplomowe na UKSW dają nauczycielom różne ścieżki przygotowania zawodowego. Do wyboru są takie studia jak: edukacja włączająca, matematyka, tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, zarządzanie oświatą czy edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną. Prowadzone są także doskonalące studia podyplomowe doradca rodziny, a także etyka dla nauczycieli.

Dla pracowników administracji...

Nowe kwalifikacje dla pracowników administracji w sektorze publicznym i prywatnym dają m.in. studia podyplomowe z genealogii czy nauczania społecznego Kościoła katolickiego.
Studia z uprawnieniami terapeutycznymi.

Po uprawnienia terapeutyczne...

Studia na kierunkach: prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego pozwalają zdobyć uprawnienia terapeutyczne.

Pogłębiona wiedza teologiczna...

Osoby duchowne i świeckie mogą kontynuować kształcenie w zakresie formacji biblijnej, teologii apostolstwa, mariologii, życia konsekrowanego czy kierownictwa duchowego. Dostępne są także takie kierunki jak: teologia, teologia praktyczna czy sądownictwo i administracja w Kościele.