Studia podyplomowe

mgr Agnieszka Wasilewska
tel.: +48 22 561 88 61

e-mail: a.wasilewska@uksw.edu.pl

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1223