Projekt bez nazwy(13)

Doradca Rodziny​

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia podyplomowe skierowane do kadry szkoły: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedmiotu, którzy chcieliby uzupełnić swoje kwalifikacje, zmienić stanowisko lub miejsce pracy; kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych; pracowników Centrów Pomocy Rodzinie.

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ.

Projekt bez nazwy(13)

Edukacja włączająca

studia podyplomowe
3-semestralne

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom specjalnym dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji i terapii dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej).

Projekt bez nazwy(13)

Logopedia ogólna i kliniczna

studia podyplomowe
4-semestralne

Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki: przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne; od kandydata wymagana jest nienaganna wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.

Projekt bez nazwy(13)

Matematyka

studia podyplomowe
3-semestralne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub ekonomicznych (II stopnia lub jednolitych
magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich różnych kierunków, w toku których nie nabyto przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Studia adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich): kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

Projekt bez nazwy(13)

Zarządzanie Oświatą

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich): kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.